Author: admin

Các bước trong nghệ thuật bán hàng

Bán hàng là một nghệ thuật. Nhưng nó còn là một môn khoa học trong đó thành công sẽ cao hơn nhiều nếu tuân theo một tiến trình có hệ thống từng bước một. Sau đây là các bước: Bước 1: Mở đầu Bước 2: Khám phá và khẳng định …

Chuẩn bị kĩ năng thuyết trình

Chuẩn bị thuyết trình Những người có thể tự cười bản thân mình là những người hạnh phúc,vì họ không bao giờ đánh mất niềm vui. Khuyết danh Khi thuyết trình, mọi thứ đều phụ thuộc vào khả năng của chúng ta trong việc đưa ra các vấn đề một …

Quảng cáo sản phẩm qua mạng Internet

           Internet chính là môi trường tương tác chủ yếu trong thiên niên kỉ này. Nó tác động đến hầu hết mọi hoạt động của chúng ta. ‘Chúng ta viết thư cho mẹ qua email, mua sắm và gửi tiền ngay trên mạng, chúng ta kết …