Các bước trong nghệ thuật bán hàng

Các bước trong nghệ thuật bán hàng

Bán hàng là một nghệ thuật. Nhưng nó còn là một môn khoa học trong đó thành công sẽ cao hơn nhiều nếu tuân theo một tiến trình có hệ…

Chuẩn bị kĩ năng thuyết trình

Chuẩn bị kĩ năng thuyết trình

Chuẩn bị thuyết trình Những người có thể tự cười bản thân mình là những người hạnh phúc,vì họ không bao giờ đánh mất niềm vui. Khuyết danh Khi thuyết…

Quảng cáo sản phẩm qua mạng Internet

Quảng cáo sản phẩm qua mạng Internet

           Internet chính là môi trường tương tác chủ yếu trong thiên niên kỉ này. Nó tác động đến hầu hết mọi hoạt động của chúng…