Blog

Cách Làm Thương Hiệu Cá Nhân: Xây Dựng Một Ấn Tượng Vượt Trội

Hướng dẫn chi tiết về cách xây dựng một thương hiệu cá nhân mạnh mẽ và ấn tượng. Tìm hiểu cách tạo dựng và phát triển hình ảnh cá nhân độc đáo để nổi bật trong lĩnh vực của bạn. Giới thiệu Trong thời đại kỹ thuật số ngày nay, việc xây dựng một thương […]

Cách Làm Thương Hiệu Cá Nhân: Xây Dựng Một Ấn Tượng Vượt Trội Read More »

Thương hiệu biểu tượng giải quyết những mâu thuẫn gay gắt trong xã hội

Thương hiệu biểu tượng cung cấp giá trị căn tính đặc biệt vì chúng giải quyết những lo âu và khao khát mang tính tập thể của một đất nước. Chúng ta cảm nghiệm căn tính của bản thân – tức, các khát vọng và sự tự ý thức về bản thân của chúng ta

Thương hiệu biểu tượng giải quyết những mâu thuẫn gay gắt trong xã hội Read More »

Chiến lược thương hiệu

Phần còn lại của cuốn sách sẽ tập trung phát triển những gợi ý cho chiến lược thương hiệu xuất phát từ các tiên đề trên (Hình 1-2). Để làm việc này, tôi đã khai quật ngược các nguyên tắc chiến lược mang lại thành công cho 5 thương hiệu: Mountain Dew, Volkswagen, Budweiser, ESPN

Chiến lược thương hiệu Read More »

CÓ GÌ KHÁC BIỆT Ở MÔ HÌNH XÂY DỰNG THƯƠNG HIỆU VĂN HÓA?

Thương hiệu biểu tượng được dẫn hướng bởi một tập các nguyên tắc chiến lược ngầm mà tôi gọi là mô hình xây dựng thương hiệu văn hóa. Các nguyên tắc này khác biệt với những nguyên tắc được đưa ra trong các kế hoạch xây dựng thương hiệu thông thường. Trên thực tế, xây

CÓ GÌ KHÁC BIỆT Ở MÔ HÌNH XÂY DỰNG THƯƠNG HIỆU VĂN HÓA? Read More »

Scroll to Top